Posted on

Review

The first review is in! It’s in Swedish, but the grade 8/10 is international.

“Tänk GISM i ett samförstånd med Zouo, och då är det inte bara rent musikaliskt, för även när det kommer till sången så är den sådär brötig och udda som många japanska band just lyckas med, och det ligger lika mycket hjärta där som i gitarrerna.”

Read the whole thing at Lukinzine.